Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Oldemarkt, Markerbroekweg 4, het plaatsen van twee windturbines met een as-hoogte van 15 meter (milieu)
Steenwijk, Koematen 30, het realiseren van een extra toegangsdeur bij vuurwerkverkooppunt
Kallenkote, Kallenkote 19, het oprichten en in werking hebben van een mono- mestvergister
Steenwijkerwold, Steenwijkerdiep-Noord 6, het oprichten en in werking hebben van een mono-mestvergister

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.