Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Jonenweg 31, vernieuwen dak (24-08-2023)
Binnenpad 33, verkoop sieraden aan huis (29-08-2023)
Oeverweg 2, plaatsen mono-mestvergister (25-08-2023)
Kuinre, De Schans 2a, uitbreiden brandweerkazerne (29-08-2023)
Nederland, Veldhuisweg 9, plaatsen mono-mestvergister (24-08-2023)
Sint Jansklooster, Heetveld 5a, uitbreiden hoofdgebouw (24-08-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Eesveen, Van Karnebeeklaan 3, na-isoleren dak en vervangen dakpannen (28-08-2023)


Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 143, legaliseren schutting, brug en insteekhavens met beschoeiing en steigers (29-08-2023)
Kerkweg 45, plaatsen 6 zonnepanelen op botenhuis (25-08-20223)
Kalenberg, Hoogeweg 10, vergroten dakkapel en aanpassen dak (24-08-2023)
Wanneperveen, Zomerdijk 8, starten kleinschalige winkel & werkplaats voor duiksport (25-08-2023)
Wetering, Wetering West 45, bouwen paardenstal (25-08-2023)
Wetering West 59, bouwen vervangende woning, bijgebouw, schiphuis en wijzigen haventje (25-08-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.