Wethouder A.M. Harmsma (Bram) (VVD)

Wethouder Bram Harmsma

bram.harmsma@steenwijkerland.nl

3e locoburgemeester

Portefeuille:

Programma 'Werk aan de Winkel'

 • Economie
 • Recreatie en toerisme
 • Sport
 • Omgevingsvisie
 • Centrumontwikkeling/vestingstad/Steenwijkerdiep 
 • Toezicht en handhaving

 

Contactwethouder voor de kernen/wijken:

 • Wetering
 • Kuinre
 • Blokzijl
 • Willemsoord
 • Witte Paarden
 • Marijenkampen
 • Basse
 • Middenweg (Oostermeenthe/Nieuwe Gagels/Woldmeenthe)
   

Nevenfuncties

Namens het college van de gemeente Steenwijkerland vertegenwoordigd in:

 • Gemeenschappelijke regeling IGSD (t.b.v. AB)
 • Gemeenschappelijke regeling IGSD (t.b.v. DB)
 • Bestuurlijk Gebieds Overleg (BGO)
 • Stichting Weerribben-Wieden
 • Samenwerkingsverband Opleidingsvereniging Genemuiden e.o. (convenant)
 • Bestuurlijk overleg businessclub
 • Plaatselijke groep Leader+
 • Landinrichtingscommissie
 • Regio Zwolle, lid economic board
   

Op persoonlijke titel:

 • NCOI, scriptie begeleider/beoordelaar Bachelor Bestuurskunde (bezoldigd: € 5.000,-)
 • Tafelronde 93 Steenwijk, secretaris (onbezoldigd)