Bestemmingsplan, informatie aanvragen

In een bestemmingsplan staat omschreven waarvoor u een terrein of pand mag gebruiken. Zo kunt u in een bestemmingsplan terugvinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden e.d. zijn toegestaan. In een bestemmingsplan kunt u ook terugvinden of uw woning mag worden uitgebreid. En of er op uw erf een berging mag worden gebouwd en zo ja, tot welke oppervlakte en hoogte. Als u een bouwvergunning nodig heeft voor een verbouwing, dan zal deze getoetst worden aan het bestemmingsplan.

Wanneer heeft u informatie over een bestemmingsplan nodig?

Het is verstandig bestemmingsplaninformatie op te vragen, als u plannen heeft om:

  • grond en/of een bouwwerk te (ver)kopen
  • te gaan (ver)bouwen of
  • om het bestaande gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

Toelichting

Hierin zijn de kenmerken en bedoelingen van een gebied vastgelegd.

Plankaart

Op de kaart staat het bestemmingsplan getekend. De bestemmingen staan daarop aangegeven met kleuren, strepen en lettercodes.

Bestemmingsplanregels

In de regels staat omschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming.

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan kunt u online bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl

Online bestemmingsplaninformatie aanvragen

U kunt informatie opvragen via het formulier verzoek om informatie bestemmingsplannen.

Kosten

Er zijn kosten voor een kopie van het hele bestemmingsplan of een groot gedeelte van een bestemmingsplan. Een overzicht van de kosten kunt u vinden in de legesverordening.

Heeft u vragen?

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.