Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren. Een gebied kan bijvoorbeeld bestemd zijn om te wonen, te werken of te sporten. In een bestemmingsplan staat ook aangegeven waar, hoe veel en hoe groot er gebouwd mag worden en waar wegen en groengebieden mogen worden aangelegd.

 • Bestemmingsplan, informatie aanvragen

  In een bestemmingsplan staat omschreven waarvoor u een terrein of pand mag gebruiken. Zo kunt u in een bestemmingsplan terugvinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden e.d. zijn toegestaan. In een bestemmingsplan kunt u ook terugvinden of uw woning mag worden uitgebreid. En of er op uw erf een berging mag worden gebouwd en zo ja, tot welke oppervlakte en hoogte. Als u een bouwvergunning nodig heeft voor een verbouwing, dan zal deze getoetst worden aan het bestemmingsplan.

 • Bestemmingsplan wijzigen

  Wilt u een verzoek indienen tot het wijzigen van een bestemmingsplan? In sommige gevallen kan de gemeente de bepalingen in het bestemmingsplan wijzigen. Dit kan van belang zijn als u een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend die in strijd is met de bepalingen in het bestemmingsplan.

 • Afwijking van regels bestemmingsplan

  Is uw bouwplan in strijd met wat er in het bestemmingsplan staat? Maar gaat uw plan over een ondergeschikt deel van een gebouw, zoals een schoorsteen, balkon, aanbouw of bijgebouw? Dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een afwijking van de regels van het bestemmingsplan.

 • Vergoeding aanvragen voor nadeelcompensatie

  Heeft u schade door een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat uw huis minder waard is door het vaststellen of wijzigen van een omgevingsplan (voor 1 januari 2024 een bestemmingsplan genoemd) of het verlenen van een omgevingsvergunning. Of loopt u inkomsten mis door besluiten of handelingen van de gemeente? U kunt dan recht hebben op een vergoeding van nadeelcompensatie.