Mantelzorgers en vrijwilligers

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Daarom willen we vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen. Dit doen we samen met Sociaal Werk De Kop.

Vrijwilligers

Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Steenwijkerland is er VIP! Steenwijkerland. VIP! Steenwijkerland staat voor Vrijwilligers Informatie Punt en is onderdeel van Sociaal Werk de Kop. 

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen of zoekt u een vrijwilliger of maatje? VIP! Steenwijkerland geeft informatie, advies en ondersteuning aan mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen én organisaties die vrijwilligers zoeken. Ze beheren een up-to-date vrijwilligersvacaturebank en bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties. Op www.vipsteenwijkerland.nl staat meer informatie voor vrijwilligersorganisaties, zoals bijvoorbeeld (online)cursussen over fondsenwerving of vrijwilligersbeleid.  

Heeft u nog vragen? Wilt u alvast een plekje reserveren op de jaarlijkse vrijwilligersmarkt of wilt u een keer sparren? Neem gerust contact op via vip@sociaalwerkdekop.nl

Mantelzorgers

Heeft u de zorg voor een langdurig zieke partner, ouder, kind of vriend? Dan bent u mantelzorger. Speciaal voor mantelzorgers is er een informatiepunt waar u terecht kunt met vragen of als u advies nodig heeft. Ook kunt u er ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers. Dit informatiepunt is ondergebracht bij Sociaal Werk De Kop.

De gemeente waardeert de inzet van u als mantelzorger. Elke bij Sociaal Werk De Kop ingeschreven mantelzorger kan een mantelzorgwaardering aanvragen.

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers zijn niet altijd (voldoende) verzekerd. Daarom hebben we als gemeente voor alle vrijwilligers in Steenwijkerland een vrijwilligersverzekering afgesloten. Meer over de vrijwilligersverzekering.