Kwaliteitsimpuls park Rams Woerthe

kiosk park rams woerthe

Wat

Méér doen met het stadspark Rams Woerthe.

Waarom

De stadswallen, stadstuin de Nettelbosch en de Markt. We noemen ze in één adem als we het over Steenwijk vestingstad hebben. Hoort het prachtige park Rams Woerthe daar niet als vanzelf bij? Wat ons betreft wel. Maar, hoe zorgen we dan voor de verbinding tussen al dat mooie groen?

Hoe

Méér doen met het stadspark Rams Woerthe in Steenwijk. Kan dat? En zo ja, op welke manier? Daarover zijn we op 3 juli en 4 september 2019 met omwonenden, betrokken organisaties en andere belangstellenden in overleg gegaan. Op 3 juli om meningen, ideeën en suggesties op te halen en op 4 september om een concept ontwerp te laten zien waarop iedereen kon reageren. 

En nu

Woensdag 5 april is de beheervisie gepresenteerd aan omwonenden. Waar mogelijk is de inbreng van inwoners van 2019 verwerkt in dit plan. De makers van de beheervisie, Lucie Albers en Anja Guinée, vertelden over de historie van het park, wat er allemaal al veranderd is in het park én hoe de wensen voor de komende jaren zijn. De beheervisie wordt nog besproken met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed akkoord gaat met dit plan, kan de vergunning voor de werkzaamheden aangevraagd worden. We hopen de vergunning voor de zomer te krijgen, zodat we in het najaar kunnen starten. Welke werkzaamheden we eerst op gaan pakken, wat omwonenden hiervan merken en wanneer we starten, laten we tijdig weten. 

Bent u benieuwd naar de beheervisie en de presentatie van woensdag 5 april? U vindt beide documenten op deze pagina onder Archief.

Archief