Kwaliteitsimpuls park Rams Woerthe

Wat

Méér doen met het stadspark Rams Woerthe.

Waarom

De stadswallen, stadstuin de Nettelbosch en de Markt. We noemen ze in één adem als we het over Steenwijk vestingstad hebben. Hoort het prachtige park Rams Woerthe daar niet als vanzelf bij? Wat ons betreft wel. Maar, hoe zorgen we dan voor de verbinding tussen al dat mooie groen?

En nu

Concept ontwerp voor Rams Woerthe
Méér doen met het stadspark Rams Woerthe in Steenwijk. Kan dat? En zo ja, op welke manier? Daarover zijn we op 3 juli en 4 september 2019 met omwonenden, betrokken organisaties en andere belangstellenden in overleg gegaan. Op 3 juli om meningen, ideeën en suggesties op te halen en op 4 september om een concept ontwerp te laten zien waarop iedereen kon reageren. Er is een concept ontwerp van het park in zijn geheel én een concept ontwerp van het terras bij de theekoepel (pdf, 1,7 MB).

De reacties die zijn binnengekomen worden nu verwerkt en het concept ontwerp wordt op een aantal onderdelen aangepast. Dit leidt tot een definitief ontwerp dat vervolgens aan het college van B&W wordt voorgelegd.

Documenten

Reactienota Rams Woerthe (pdf, 191 KB)
Visie en ontwerp Rams Woerthe (pdf, 1,7 MB)
Schetsontwerp Rams Woerthe (pdf, 244 KB)

Nieuws

Meepraten over kwaliteitsimpuls park Rams Woerthe