Aanvraag omgevingsvergunning locatie 't Molentje ingediend

De afgelopen periode hebben we samen met omwonenden, de Vereniging Bewoners Centrum Steenwijk, Steenwijk Vestingstad en de Historische Vereniging gekeken naar een nieuwe inrichting van het terrein waar vroeger het schoolgebouw van ’t Molentje stond. De historische bestrating die we bij de sloop van ’t Molentje aantroffen, willen we herstellen. Ook vinden we, dat het Molenpleintje voor wat betreft de sfeer en beleving moet aansluiten op stadstuin De Nettelbosch. Inmiddels ligt er een technische tekening (pdf 4,2mb) die nodig is om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen. De komende periode gaan we de nadere invulling (planten, bomen etc.) verder uitwerken en komt er een tekening van het gehele ontwerp.