Hoe zou de Markt in Steenwijk eruit moeten zien?

De oproep om mee te denken over een nieuwe inrichting van de Markt in Steenwijk heeft ruim 100 reacties opgeleverd. Wethouder Wim Brus: ‘Mooi om te zien dat er zo creatief wordt meegedacht. De betrokkenheid is enorm. En allemaal met hetzelfde doel: hoe maken we het nóg mooier. Ik wil iedereen dan ook bedanken voor zijn of haar inbreng.’ De komende maanden worden alle ideeën en meningen op een rij gezet en besproken met Stichting Vestingstad en de bewonersvereniging van de binnenstad van Steenwijk.

De ideeën en meningen over hoe de Markt eruit zou kunnen zien, zijn binnengekomen via de website www.steenwijkerland.nl/centrumsteenwijk en via de ideeënbus die in december vorig jaar in het paviljoen naast de ijsbaan stond. Er kon gereageerd worden op suggesties die er al lagen, bijvoorbeeld over de kleur van straatstenen, en nieuwe ideeën konden worden ingebracht. Wethouder Wim Brus: ‘Veel genoemd is bijvoorbeeld meer groen in de vorm van bomen. Maar ook meer terrassen en horeca. Er zijn ook ideeën voor een waterelement, zoals een fontein. En ook de muziekkoepel heb ik regelmatig voorbij zien komen. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Eerst moeten we alle binnengekomen reacties goed op een rij zetten en kijken of ze passen binnen de uitgangspunten die we met elkaar hebben afgesproken. Dat pakken we zorgvuldig op. Dat doen we samen met Stichting Vestingstad en de bewonersvereniging. Vervolgens moeten we met elkaar kijken hoe we het verdere traject ingaan.’

De herinrichting van de Markt is onderdeel van de visie op de binnenstad die Stichting Vestingstad, de bewonersvereniging van de binnenstad en de gemeente gezamenlijk hebben geschreven. Om deze visie uit te kunnen werken tot concrete acties op de korte en langere termijn, is de gemeenteraad gevraagd zo’n € 2 miljoen beschikbaar te stellen. De gemeenteraad neemt hier op 28 februari 2017 een besluit over.

Meer informatie is te vinden op www.steenwijkerland.nl/centrumsteenwijk en Actuele planning werkzaamheden straatwerk binnenstad Steenwijk (pdf, 432 KB)