Sloop ’t Molentje biedt kansen voor herinrichting

Het voormalige schoolgebouw ’t Molentje aan de Onnadwarsstraat in Steenwijk wordt gesloopt. Dat heeft het college van B&W onlangs besloten. Wethouder Wim Brus: ‘Ook dit stukje binnenstad willen we een flinke plus geven. Het gebouwtje staat vlak tegen de historische stadswal aan en ontneemt het zicht op de eeuwenoude straat die daar ligt. De sloop geeft ons de mogelijkheid om beide weer in oude luister te herstellen. En dat sluit naadloos aan bij onze visie op de binnenstad waarbij we Steenwijk als vestingstad krachtig willen neerzetten. We willen samen met de bewonersvereniging van de binnenstad, Stichting Vestingstad, de Historische Vereniging Steenwijk en andere betrokkenen een plan maken voor de herinrichting van het gebied.’

Het voormalige schoolgebouw is eigendom van de gemeente. Per 1 januari 2018 komt het leeg te staan en het heeft dan geen functie meer. Wethouder Wim Brus: ‘Dat gaf ons de mogelijkheid om deze locatie eens goed onder de loep te nemen en te betrekken bij alle plannen die er in die omgeving al zijn. Het ligt bijvoorbeeld tegenover de toegangsweg naar de nieuw aan te leggen stadstuin De Nettelbosch. Voor ons reden om ook dit gebied mee te nemen in de ruimtelijke én cultuurhistorische kwaliteitsslag die we daar maken.’ De herinrichting van het gebied, waarbij ook gekeken wordt naar een passende speelplek voor de kleinere jeugd, gebeurt in overleg met alle betrokken partijen.

De sloop van ’t Molentje en het herstel van de oude stadswal is mede mogelijk door een provinciale bijdrage. Het is de bedoeling om in januari te beginnen met de voorbereidingen van de sloop van het voormalige schoolgebouw. Omdat er mogelijk nog restanten van de historische weg onder het gebouw liggen, gebeurt dit in overleg met de werkgroep archeologie van de Historische Vereniging.