Werkgroepen aan de slag met plannen voor binnenstad Steenwijk

Nu de visie op de binnenstad van Steenwijk is vastgesteld en de gemeenteraad de benodigde financiële middelen beschikbaar heeft gesteld, kan vaart gezet worden achter de uitvoering van de plannen. Tijdens een kick-off met alle partijen – bewoners en ondernemers van de binnenstad en de gemeente – zijn daarover concrete afspraken gemaakt. Wethouder Wim Brus: ‘Dit jaar ligt de focus bijvoorbeeld op het herinrichten van de Markt en staat stedelijke kavelruil hoog op de agenda. Concrete acties die we met elkaar oppakken. Daar gaan we voor.’

Inmiddels zijn er drie werkgroepen geformeerd die zich over de uitvoering van de plannen zullen buigen. Hierin zijn alle partijen – bewoners, ondernemers en gemeente – vertegenwoordigd. Voor de werkgroep ‘ruimtelijke kwaliteit’ ligt de prioriteit dit jaar bij de herinrichting van de Markt. Wethouder Wim Brus: ‘We hebben al heel wat ideeën verzameld in de ideeënbus die vorig jaar bij de ijsbaan op de Markt stond en via onze website. Die oogst nemen we uiteraard mee. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een gezellige Markt die we met recht ‘huiskamer van de binnenstad’ kunnen noemen.’

Toeristische potentie benutten

De werkgroep ‘aanbod, structuur en leegstand’ richt zich dit jaar op het maken van een ‘businessplan’ over stedelijke kavelruil. Steenwijkerland draait hierbij mee in een landelijke pilot om te kijken of en zo ja welke mogelijkheden er zijn rond het herstructureren van het winkelareaal om zodoende in te spelen op leegstand in de binnensteden. Wethouder Wim Brus: ‘Dit vergt het nodige onderzoek. Wat is ervoor nodig? Kan het? En, welke kosten zijn hiermee gemoeid? Dat soort vragen moeten beantwoord worden. Daar gaan we ons met elkaar over buigen.’
De werkgroep ‘toeristische potentie’ gaat aan het werk met concrete plannen om Steenwijk, als vestingstad, nog beter in de markt te zetten.

Om alle activiteiten te coördineren, wordt op dit moment gezocht naar een centrummanager. Op www.steenwijkvestingstad.nl is hierover meer informatie te vinden. Iedereen die meer wil weten over de plannen voor de binnenstad kan terecht op www.steenwijkerland.nl/centrumsteenwijk