Cameratoezicht autogebruik binnenstad Steenwijk

De binnenstad van Steenwijk is autoluw. Dat willen we graag zo houden. De manier waarop we auto’s toegang geven tot de binnenstad gaat veranderen. Op deze pagina staat de meest actuele informatie over het invoeren van cameratoezicht voor het autogebruik in de binnenstad. Houd deze pagina in de gaten voor de actuele stand van zaken. In de komende periode plaatsen wij hier extra informatie.

Pollers aan vervanging toe

Pollers zijn beweegbare paaltjes die voertuigen toegang geven tot de binnenstad van Steenwijk. Ze worden steeds gevoeliger voor storingen en zijn daarom aan vervanging toe. In 2021 heeft de gemeente Steenwijkerland besloten om geen nieuwe pollers te plaatsen. In plaats daarvan gaan we zogenaamde ANPR-camera’s gebruiken.

ANPR-camera’s voldoen aan privacywetgeving

ANPR staat voor Automatic Nummer Plate Recognition (Engels voor automatische kentekenherkenning). Zoals de naam zegt zijn deze camera’s speciaal gemaakt voor het fotograferen van kentekens. Ook registreren ze de contouren van een voertuig. Met ANPR-camera’s is het niet mogelijk om ook andere informatie te registreren. Alleen de gegevens van overtreders worden opgeslagen en maximaal twee weken bewaard. Het gebruik van ANPR-camera’s voldoet aan de wetgeving op het gebied van privacy. 

ANPR-camera’s zijn veilig en betrouwbaar

ANPR-camera’s zijn een betrouwbare manier van handhaving. Ze zijn veiliger voor het verkeer dan de pollers, omdat er minder kans is op aanrijdingen. De camera’s worden alleen gebruikt voor het handhaven van de autoluwe zone. De autoluwe zone blijft gelijk en de camera’s komen op de plek van de pollers. In de afbeelding hieronder is aangegeven waar we de ANPR-camera’s gaan plaatsen.

cameratoezicht autogebruik binnenstad steenwijk

Planning

In het begin van 2025 nemen we de camera’s in gebruik.

Wat is er al gebeurd?

Het autoluwe karakter versterken, zonder dat dit ten koste gaat van de noodzakelijke bereikbaarheid. Hierover hebben we in 2023 gesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers van de binnenstad. In maart 2023 hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd. Ook zijn de jaarontheffinghouders geïnformeerd met een brief. De reacties die we hebben opgehaald hebben we verwerkt in het ontheffingenbeleid, dat nu in concept klaar is. 

Wat gaan we nog doen?

Op dinsdag 4 juni 2024 organiseren we weer een inloopbijeenkomst. We laten zien hoe we de opgehaalde reacties hebben verwerkt. En wat dit betekent voor de toegang van voertuigen tot de binnenstad. Ook is er de mogelijkheid om nog suggesties aan ons mee te geven. 
Na de zomer leggen we het aangepaste ontheffingenbeleid voor aan het college van Burgemeester en wethouder dat er een besluit over neemt.  Aan het eind van 2024 worden de pollers verwijderd en de camera’s geplaatst. Vanaf januari 2025 zullen de camera’s in gebruik zijn. Heeft u een ontheffing of een transponder voor de pollers? In het najaar volgt er meer informatie over wat dit voor u betekend. 

Ontheffingenbeleid

Woont of werkt u in de binnenstad en wilt u met de auto/bedrijfswagen bij uw woning/winkel komen om te laden/lossen? Dan heeft u ontheffing nodig voor autogebruik in het voetgangersgebied. U kunt dan een ontheffing voetgangerszone binnenstad Steenwijk aanvragen.

In ons ontheffingenbeleid Verordening Selectieve Toelating Binnenstad Steenwijk staat aangegeven wie, op welk tijdstip, de binnenstad met de auto mag binnenkomen en wie niet.

De gemeente is bezig met onderzoeken hoe wij ons ontheffingenbeleid verder kunnen verbeteren, zodat noodzakelijk verkeer in een autoluwe omgeving mogelijk blijft. Over aanpassingen in het ontheffingenbeleid volgt meer informatie.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.