Buitenschoolse opvang

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) kunnen kinderen terecht van 4 tot 12 jaar. Na schooltijd en tijdens schoolvakanties worden kinderen in een groep van 18 kinderen in een huiselijke situatie opgevangen en kunnen zij de dingen doen die zij ook thuis in hun vrije tijd doen, zoals spelen, lezen of knutselen.

Vaak wordt buitenschoolse opvang aangeboden door de kinderdagverblijven in samenwerking met scholen.