Kinderdagverblijf

In een kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar van werkende en studerende ouders opgevangen, die nog niet naar de basisschool gaan. Gediplomeerde leid(st)ers dragen zorg voor de kinderen.

Het kinderdagverblijf houdt een dagindeling aan die vergelijkbaar is met de thuissituatie. Een kinderdagverblijf heeft ruime openingstijden, zodat arbeid, studie en zorg goed gecombineerd kunnen worden en is gedurende het hele jaar geopend. Halve dagopvang is mogelijk.