Beeldmerken, header en footer sportakkoord

Om te laten zien dat uw actie of activiteit onderdeel uitmaakt van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord, kunt u in uw communicatie een van de 4 beeldmerkjes van het sportakkoord toevoegen. Kleurrijk en vooral herkenbaar. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van een header en footer, bijvoorbeeld bij het maken van een poster of flyer.