Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties Steenwijkerland

Voor maatschappelijke organisaties hebben we een duurzaamheidslening voor duurzame projecten op het gebied van energiebesparing en/of de opwekking van duurzame energie. De leningen bedragen minimaal € 2.000 en maximaal € 50.000.

We verstrekken de duurzaamheidslening aan maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen en buurthuizen in de gemeente Steenwijkerland. Het geld is bedoeld voor de realisatie van duurzame projecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen, LED verlichting of isolatie.

Duurzaamheidslening aanvragen

U kunt de duurzaamheidslening online aanvragen.

Zorg ervoor dat u de offertes digitaal beschikbaar heeft.

Wat zijn de spelregels

  • De lening kunt u aanvragen op basis van een offerte.
  • De leningen bedragen minimaal € 2.000,- en maximaal € 50.000,-
  • Van de investering kan maximaal 75% met deze lening worden gefinancierd.
  • Het rentetarief is afhankelijk van de looptijd. Looptijd 5 en 10 jaar : 1%, looptijd 15 jaar: 1,5%.
  • De duurzaamheidslening is een annuïtaire lening met maandelijkse aflossing op basis van een automatische incasso.
  • Voor het afsluiten van de financiering worden geen afsluitkosten berekend en aflossen kan boetevrij.
  • De maatregel is vergunningsvrij of er is een vergunning voor verleend (link naar de vergunningencheck: www.omgevingsloket.nl)
  • De Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels subsidie duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties Steenwijkerland 2022 zijn van toepassing op het aanvragen van een duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties.

Beschikbaar budget

Het budget voor deze lening bedraagt in totaal € 250.000. Dit bedrag wordt over 3 jaar beschikbaar gesteld. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.

Meer informatie

Nadere regels subsidie duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties Steenwijkerland 2022