Alcoholwetvergunning

U heeft een Alcoholwetvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of gemeenschapshuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig.

Aanvragen

U kunt online een Alcoholwetvergunning aanvragen. De vergunning heeft een onbeperkte geldigheidsduur, tenzij er wijzigingen plaatsvinden in het horecabedrijf of de slijterij. Dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen.

Alcoholwetvergunning aanvragen

Benodigde stukken

  • Een Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden en van de ondernemers

  • Een kopie van het legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van alle leidinggevenden en van de ondernemers

  • De arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden

  • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud

  • Een recente, gedetailleerde tekening van de inrichting van het bedrijf. Op de tekening moet ook de mechanische ventilatie en de capaciteit ervan staan aangegeven 


Als vereniging of stichting (paracommerciële instelling) moet u daarnaast ook de volgende stukken aanleveren:

Wilt u op uw bestaande vergunning een leidinggevende wijzigen? Ga dan naar de pagina Melding wijziging leidinggevenden Alcoholwetvergunning

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een Alcoholwetvergunning:

  • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.

  • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijke macht ontheven en is van goed levensgedrag.

  • Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf of de slijterij.

  • De inrichting van het horecabedrijf of de slijterij voldoet aan de eisen die staan in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een Alcoholwetvergunning staan in de legesverordening.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.