Alcoholwetvergunning

U heeft een Alcoholwetvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of gemeenschapshuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig.

Aanvragen

U kunt online een Alcoholwetvergunning aanvragen. De vergunning heeft een onbeperkte geldigheidsduur, tenzij er wijzigingen plaatsvinden in het horecabedrijf of de slijterij. Dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen.

Alcoholwetvergunning aanvragen

Nieuw Register Sociale Hygiëne

Sinds 1 juli 2023 is er een nieuw Register Sociale Hygiëne. Dit register komt van de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Het oude register van de Stichting vakbekwaamheid Horeca (SVH) vervalt. Deze overdracht is onderdeel van de Alcoholwet.

Voor het krijgen van een Alcoholvergunning moet een leidinggevende beschikken over voldoende kennis en inzicht op het gebied van sociale hygiëne. Het behalen van een erkend diploma geeft recht op inschrijving in het register. Het register wordt door ondere andere gemeenten gebruikt bij het beoordelen van de aanvraag voor een Alcoholvergunning.

Door het nieuwe register van de Lcsh heeft iedereen die ingeschreven staat in het oude register 5 jaar de tijd om die registratie kosteloos te herbevestigen. Daarmee wordt voorkomen dat de bestaande registratie in het oude SVH-register vervalt.

Iedereen die niet in het oude register stond en/of na 1 juli een Lcsh erkend diploma Sociale Hygiëne haalt, kan zich voortaan zelf in het nieuwe register registreren.

Kijk voor meer informatie op www.registersocialehygiene.nl 

Benodigde stukken

  • Een Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden en van de ondernemers

  • Een kopie van het legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van alle leidinggevenden en van de ondernemers

  • De arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden

  • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud

  • Een recente, gedetailleerde tekening van de inrichting van het bedrijf. Op de tekening moet ook de mechanische ventilatie en de capaciteit ervan staan aangegeven 


Als vereniging of stichting (paracommerciële instelling) moet u daarnaast ook de volgende stukken aanleveren:

Wilt u op uw bestaande vergunning een leidinggevende wijzigen? Ga dan naar de pagina Melding wijziging leidinggevenden Alcoholwetvergunning

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een Alcoholwetvergunning:

  • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.

  • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijke macht ontheven en is van goed levensgedrag.

  • Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf of de slijterij.

  • De inrichting van het horecabedrijf of de slijterij voldoet aan de eisen die staan in het Alcoholbesluit en de Alcoholregeling.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een Alcoholwetvergunning staan in de legesverordening.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.