Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan kunt u zien of een pand/locatie voor horecadoeleinden mag worden gebruikt.

Het geldende bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl