Horecawetgeving

Op deze pagina vindt u een opsomming van de meest relevante regels voor horecabedrijven.

 • Alcoholwet

  Voor het schenken van alcohol heeft u een vergunning nodig op grond van de Alcoholwet (voorheen Drank- en horecawet).

 • Bibob-onderzoek

  Bij het aanvragen van een Alcoholwetvergunning kan de gemeente besluiten om een Bibob-onderzoek te laten uitvoeren. Met dit onderzoek wordt onderzocht of het gevaar bestaat of de vergunning wordt gebruikt voor het uitvoeren van criminele activiteiten.

 • Algemene plaatselijke verordening

  In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) zijn bepalingen opgenomen over terrassen, sluitingstijden en paracommercie.

 • Bestemmingsplan

  In het bestemmingsplan kunt u zien of een pand/locatie voor horecadoeleinden mag worden gebruikt.

 • Melding brandveilig gebruik

  Als u een horecabedrijf heeft waarin meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn, dan moet u een melding doen voor het brandveilig gebruik. Deze melding is nodig om brand, brandgevaar en ongevallen bij brand te voorkomen, beperken en bestrijden.

 • Milieuregels (Activiteitenbesluit)

  Op uw horecabedrijf zijn de regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.