Milieuregels (Activiteitenbesluit)

Op uw horecabedrijf zijn de regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Start u met uw horecabedrijf of neemt u een horecabedrijf over? Bij het uitoefenen van uw bedrijfsactiviteiten is het mogelijk dat het milieu wordt belast, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en geur. Ter bescherming van het milieu is het nodig dat u een milieumelding doet. Deze milieumelding kunt u doen via omgevingswet.overheid.nl .