Kansspelautomaten

Wilt u één of meer kansspelautomaten in uw horecaonderneming plaatsen? Dan heeft u daarvoor een aanwezigheidsvergunning nodig.
 

U kunt een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten online aanvragen.

Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten aanvragen

Voorwaarden

U kunt voor maximaal 2 kansspelautomaten een vergunning aanvragen.

Hoogdrempelige en laagdrempelige horecabedrijven

Voor het toekennen van de vergunning maakt de gemeente een onderscheid tussen laagdrempelige en hoogdrempelige horecaondernemingen.

Hoogdrempelige horecabedrijven

Hoogdrempelige horecabedrijven (zoals cafés, bars, restaurants en nachtclubs) kunnen een vergunning krijgen voor maximaal 2 kansspelautomaten. Verder geldt:

  • Het hoogdrempelige horecabedrijf is in het bezit van een geldige Alcoholwetvergunning.

  • Het café- of restaurantbezoek staat op zichzelf. Er vinden geen andere activiteiten plaats waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend.

  • De activiteiten richten zich vooral op personen van 18 jaar en ouder.

Laagdrempelige horecabedrijven

Laagdrempelige horecabedrijven (zoals snackbars, kantines en lunchrooms) zijn bedrijven die niet aan de eisen voor hoogdrempelige bedrijven voldoen. Laagdrempelige horecabedrijven krijgen geen vergunning voor kansspelautomaten en mogen alleen behendigheidsautomaten exploiteren. Hiervoor is geen vergunning nodig.

Kosten

1 automaat: € 226,50
Vanaf de tweede automaat: € 136,- per automaat

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.