Terrasvergunning

Wilt u bij uw horeca- of winkelbedrijf een terras exploiteren? Dan heeft u geen terrasvergunning nodig, mits u voldoet aan de opgestelde Nadere regels voor het hebben van terrassen.

Om een terras te mogen exploiteren moet u voldoen aan de Nadere regels voor het hebben van terrassen. Wanneer geconstateerd wordt dat u daar niet aan voldoet, zult u het terras moeten verwijderen of aanpassen, zodat u wel voldoet.

Ruimte nodig vanwege corona? Vraag uitbreiding van uw terras aan.

Als gemeente willen we tegemoetkomen aan horecaondernemers die tijdelijk hun terras willen uitbreiden op gemeentegrond. 

U kunt daarvoor een online formulier invullen. Als bijlage voegt u een situatietekening toe op schaal 1:100.
Op de tekening geeft u aan om welke openbare ruimte het gaat. Van belang is dat u vooraf afstemming met uw nabije omgeving zoekt. We kunnen uw terras alleen tijdelijk gedogen als er draagvlak is vanuit de omgeving. Ook kijken we samen met de brandweer en politie naar de veiligheid. Als ondernemer blijft u zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting van het terras op basis van de RIVM-richtlijnen.

We nemen zo spoedig mogelijk een besluit op uw aanvraag. We kijken hierbij naar de noodverordening van Veiligheidsregio IJsselland. Deze kunt u vinden op www.vrijsselland.nl/coronavirus

Heeft u andere plannen met uw terras? Mail uw plan (met eventueel een situatietekening op schaal 1:100) dan naar ondernemen@steenwijkerland.nl

Drank- en Horecawet

Als u voor uw horecabedrijf een Drank- en Horecawetvergunning heeft, moet het terras op deze vergunning staan. Is dat niet het geval dan mag u geen alcoholhoudende drank verstrekken op het terras.

U heeft geen vergunning nodig voor een terras als u voldoet aan de Nadere regels voor het hebben van terrassen.

Toezicht en handhaving

Ongewenste situaties kunt u aan de gemeente kenbaar maken. Ter plaatse gaan toezichthouders en handhavers beoordelen of er voorwaarden/nadere regels worden overtreden. Is dit het geval, dan kan de gemeente overwegen hiertegen actie te ondernemen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.