Meld schade aan fiets- en wandelnetwerk

In Weerribben-Wieden kunnen inwoners en bezoekers gebruik maken van het fiets- en wandelnetwerk. Om een goed en betrouwbaar netwerk te kunnen aanbieden, is het belangrijk dat schade tijdig gemeld wordt.

MarketingOost Routenetwerken voert het onderhoud van het netwerk uit. Om goed onderhoud uit te kunnen voeren, is MarketingOost Routenetwerken onder meer afhankelijk van meldingen van de gebruikers. Bijvoorbeeld bij een omgevallen routepaaltje of een beschadigd informatiepaneel.

Ontdekt u, of iemand van uw bezoekers, schade aan het netwerk, dan kunt u dit doorgeven via het Meldpunt routes.