Rij 1

  • Omgevingsvergunning

    Wilt u een pand verbouwen of slopen, een boom kappen, een inrit aanleggen of asbest verwijderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Deze vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.

  • Omgevingsplan

    Het omgevingsplan maakt overheden inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Zo komen zij samen tot de gewenste leefomgeving.

  • Omgevingsvisie

    Het omgevingsplan maakt overheden inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Zo komen zij samen tot de gewenste leefomgeving.