Veelgestelde vragen over verkeersveiligheid in de buurt

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over verkeersveiligheid in de buurt.

Kan de gemeente iets doen aan hard rijdende auto's in de buurt?

In het kader van het programma Duurzaam Veilig hebben we bijna alle wegen binnen de bebouwde kom tot 30 km/h gebied verklaard. De meeste automobilisten houden zich netjes aan de snelheid. Maar omdat sommige automobilisten zich niet aan de snelheid houden, hebben we op bepaalde plaatsen maatregelen getroffen door bijvoorbeeld drempels of plateaus te plaatsen.

Het is echter niet mogelijk om overal dergelijke maatregelen te nemen. Behalve dat de kosten hiervan erg hoog zijn, is het voor de weggebruikers (ook degenen die netjes rijden en fietsers) geen comfortabele manier van rijden. Daarnaast is het vooral voor de hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer, niet goed als er (te veel) hobbels en andere obstakels in de route liggen.

Daarom besteden we meer aandacht aan voorlichting en educatie. We beginnen daarbij op de scholen, zodat de kinderen leren hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen bewegen. De kinderen toetsen het geleerde bij hun ouders en hebben zo ook hun invloed op het rijgedrag van de ouders. Veilig verkeer begint immers bij jezelf.

Ik kan in de buurt nauwelijks mijn auto kwijt. Waarom worden er niet meer parkeerplaatsen gemaakt?

Het autobezit is in de afgelopen decennia behoorlijk toegenomen. De wijken zijn daar in het verleden niet op ingericht. Extra parkeerplaatsen gaan bijna altijd ten koste van groen of van een speelplek en dat is niet altijd wenselijk voor de leefbaarheid van de wijk.

Of het mogelijk en wenselijk is om meer parkeerplaatsen aan te leggen, hangt af van de ernst van het parkeerprobleem en de inrichting van de wijk.