Veelgestelde vragen over verkeersveiligheid in de buurt

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over verkeersveiligheid in de buurt.

1. Kan de gemeente iets doen aan hard rijdende auto's in de buurt?

2. Ik kan in de buurt nauwelijks mijn auto kwijt. Waarom worden er niet meer parkeerplaatsen gemaakt?

 

1. Kan de gemeente iets doen aan hard rijdende auto's in de buurt?

Als gemeente hebben we in het kader van het programma Duurzaam Veilig, bijna alle wegen binnen de bebouwde kom tot 30 km/h gebied verklaard. De meeste automobilisten houden zich netjes aan de snelheid. Echter, omdat sommige automobilisten zich niet aan de snelheid houden, heeft de gemeente op bepaalde plaatsen maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld drempels en plateaus.

Het is echter onmogelijk overal dergelijke maatregelen te nemen; behalve dat het voor de gemeente erg duur is, is het voor de weggebruiker een weinig comfortabele manier van rijden, waar ook netjes rijdende weggebruikers en fietsers last van hebben. Daarnaast is het vooral ook voor de hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer, niet goed als er (te veel) hobbels en andere obstakels in de route liggen.

Daarom wordt nu meer aandacht besteed aan voorlichting en educatie. Daarbij wordt begonnen op de scholen, zodat de kinderen leren wat veilig bewegen in het verkeer met zich mee brengt. Uiteraard zullen de kinderen het geleerde bij hun ouders toetsen en zo ook hun invloed hebben op het rijgedrag van de ouders. Veilig verkeer begint immers bij jezelf.

terug naar boven

2. Ik kan in de buurt nauwelijks mijn auto kwijt. Waarom worden er niet meer parkeerplaatsen gemaakt?

Het autobezit is in de afgelopen decennia behoorlijk toegenomen. Vroeger had een gezin wel of niet een auto. Tegenwoordig zijn bij sommige gezinnen al meer dan drie auto’s te vinden. De wijken zijn daarop uiteraard niet ingericht. Extra parkeerplaatsen gaan bijna altijd ten koste van groen of van een speelplek en dat is niet altijd even wenselijk voor de leefbaarheid van de wijk.

Of er meer parkeerplaatsen bij kunnen komen, hangt af van de ernst van het parkeerprobleem. Hoeveel auto’s zijn er in de wijk en hoe dicht kan de auto bij huis geparkeerd worden. Of het mogelijk en wenselijk is parkeerplaatsen aan te leggen is ook afhankelijk van de inrichting van de wijk.

terug naar boven