Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Wie wil adviseren over de subsidieaanvragen die binnenkomen voor de nieuwe subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’? Met die vraag richt de gemeente Steenwijkerland zic...
Lees meer over 'Gezocht: inwoners die willen adviseren over subsidieaanvragen'

(Accordion ingeklapt)

In de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Gedeputeerde Staten hebben op 25 september 2018 het voorontwerp van het...
Lees meer over 'Inloopspreekuren over voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan'

(Accordion ingeklapt)

Voor de zomervakantie heeft de gemeente via haar nieuwe digitale inwonerspanel een peiling uitgevoerd met vragen over hoe de inwoners van Steenwijkerland denken over mobiliteit in hun gemeente.
Lees meer over 'Hoe denken inwoners Steenwijkerland over mobiliteit'

(Accordion ingeklapt)

Het college van B&W heeft voor de huisvesting van de basisschool in Tuk besloten om een onderzoek te doen naar twee eventueel geschikte locaties. Tevens gaat het college bij de huisvesting va...
Lees meer over 'Ontwikkelingen huisvesting basisschool Tuk'

(Accordion ingeklapt)

De Nationale Duurzame Huizen Route is een platform waar huiseigenaren hun ervaringen delen over duurzaam wonen. Trotse huiseigenaren kunnen hun woning het hele jaar door op de website aanmelden. ...
Lees meer over 'Nationale Duurzame Huizen Route in de gemeente Steenwijkerland'