Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Steenwijkerland wil samen met haar (zorg)partners kijken naar de mogelijkheden van het concept ‘Positieve Gezondheid’. Als eerste aanzet daarvoor organiseert de gemeente o...
Lees meer over 'Steenwijkerland verkent mogelijkheden van ‘Positieve gezondheid’'

(Accordion ingeklapt)

Waar gaan we ons de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat straks in het Steenwijkerlands Sportakkoord. Voor de inhoud ervan is de gemeente de afgelopen maand...
Lees meer over 'Wedstrijdplan voor Steenwijkerlands Sportakkoord in concept klaar'

(Accordion ingeklapt)

Inwoners van Eesveen kunnen op donderdag 28 maart 2019 meedenken over de woonbehoefte die er nu is en in de toekomst zal zijn in Eesveen. En ook over welke type woningen daarbij aansluiten. Proje...
Lees meer over 'Welke woonbehoefte heeft Eesveen? '

(Accordion ingeklapt)

Op woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Zuiderzeeland.
Lees meer over 'Voorlopige uitslag verkiezingen 20 maart'

(Accordion ingeklapt)

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart kunt u ook grof tuinafval gratis inleveren. De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om zoveel mogelijk grof tuinafval te scheiden. Gescheiden grof tuinafval k...
Lees meer over 'Neem ook uw grof tuinafval mee tijdens de compostdag'